Freddy Van Dyck
Foto impressie van de eindejaarstentoonstelling
14 december 2013 tot en met 12 januari 2014
in het Hofke van Chantraine te Oud-Turnhout

Dit album maakt deel uit van de website www.freddyvandyck.be
Alle foto's 2013 Freddy Van Dyck - Fotografie
Ludo Verhoeven